Regulamin sklepu

I. O firmie
Sklep internetowy Jubileo.pl, dostępny pod adresem www.jubileo.pl, prowadzony jest przez firmę Jubileo Andrzej Talikowski, ul. Zelwerowicza 21a, 90-147 Łódź, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7251942878, Regon: 101497880.
II. Informacje ogólne
 1. Sklep internetowy Jubileo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.jubileo.pl lub telefonicznie. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień oraz funkcjonowania sklepu. Dokonywanie zakupów wymaga założenia konta w sklepie, które tworzone jest podczas składania zamówienia. W przypadku pytań, wątpliwości lub zastrzeżeń prosimy o kontakt.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a także inne powszechnie obowiązujące prawa.
 3. Wszystkie produkty oferowane na stronach internetowych Jubileo.pl są fabrycznie nowe. Sklep zobowiązuje się dostarczyć je bez wad.
 4. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Do każdego zamówienia dostarczamy papierowy paragon fiskalny lub fakturę VAT. Dodatkowo treść każdego zamówienia przesyłamy e-mailem. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o przesłanie dokładnych danych koniecznych do jej wystawienia.
 6. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku stwierdzenia błędów, prosimy o kontakt.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, obsługa sklepu będzie kontaktowała się z Klientem e-mailem lub telefonicznie.
III. Dostawa i płatności
 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich, firm pocztowych lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zryczałtowane koszty wysyłki prezentujemy na stronach Jubileo.pl oraz bezpośrednio przed złożeniem zamówienia. Koszty wysyłki nie zależą od wielkości zamówienia czy ilości sztuk zamawianego towaru i są pokrywane przez Kupującego.
 2. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Za pobraniem - płatność za całe zamówienie następuje gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.
  • Wpłata na konto - po złożeniu zamówienia wysyłany jest e-mail z podsumowaniem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego. Po wpłynięciu pieniędzy na konto, przesyłka jest pakowana i wysyłana. Na wpłatę oczekujemy w terminie 20 dni. Istnieje możliwość indywidualnego przedłużenia tego terminu przy uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu. Prosimy o dokonanie zapłaty bez zbędnej zwłoki.
 3. Czas realizacji zamówienia określamy jako do 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

  termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

  W przypadku płatności przelewem na konto, termin otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu, który zwykle wynosi do 2 dni roboczych.

  W praktyce większość przesyłek wysyłamy na bieżąco w przeciągu 24 godzin (dni robocze) od zarejestrowania wpłaty lub złożenia zamówienia za pobraniem.
  Przesyłki są zazwyczaj dostarczane są w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu wysłania.
 4. W przypadku wysłania niewłaściwego towaru prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.
IV. Zwroty
 1. Kupujący może zrezygnować zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Dz. U. 2014 poz. 827. z dn. 30 maja 2014 r.).
 2. Dostarczenie zwrotu towaru następuje według uznania Kupującego, np. można przesłać go pocztą na adres sklepu, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt aby ustalić szczegóły.
 3. Koszty bezpośredniego zwrotu (odesłania) towaru ponosi Kupujący.
 4. Po dostarczeniu zwrotu oddajemy pieniądze lub wysyłamy nowy przedmiot w zależności od ustaleń z Kupującym.
 5. W przypadku zwrotu zamówienia oddajemy całość dokonanej wpłaty, łącznie z kosztem przesyłki do Kupującego.
 6. W celu ułatwienia procedury zalecamy wcześniejszy kontakt i przesłanie lub dołączenie do zwracanej przesyłki wypełnionego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
V. Reklamacje
 1. Każdy Klient ma prawo do reklamacji. Należy ją złożyc pisemnie na adres siedziby firmy lub adres e-mail.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres Kupującego,
  • datę zakupu,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Podanie numeru zamówienia i adresu e-mail dodatkowo ułatwi prodecurę.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Rozpoznajemy reklamację w ustawowym terminie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji np. oddajemy pieniądze, wysyłamy nowy przedmiot lub obniżamy cenę w zależności od ustaleń z Klientem i aktualnej dostępności towaru w magazynie.
 7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i innych formach rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Konsumenci". Kupujący będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
VI. Bezpieczeństwo i ochrona danych
 1. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych określa polityka prywatności.
VII. Czas obowiązywania regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Treść poprzedniej wersji regulaminu, obowiązującej do dnia 24 grudnia 2014 roku, dostępna jest pod tym linkiem.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed obowiązywaniem aktualnego regulaminu są realizowane według postanowień poprzedniego regulaminu.